The Polar Express

“ Na Badnju veče jedan dečak (glas Toma Hanksa), odvažan klinac na ivici puberteta, počinje sumnjati u postojanje Deda Mraza. Premda ga otac (također Tom Hanks), majka (glas Leslie Zemeckis) i mlađa sestrica (također Leslie Zemeckis) uveravaju da Ded Mraz uistinu postoji, dečak zaključi da darove za svu decu sveta nije moguće smestiti u jednu vreću, kao i da nije izvedivo celi svet obići tokom samo jedne noći. Na cudesno putovanje odvesce ih The Polar express ”

The Polar Express (2004)