Strumpfovi: Dobar, Los I Strumpfni

“ Strumpfovi ”
01. Dobar, loš i štrumpfni
02. Sestra Štrumpf / Gurman Gricko
03. Štrumpf koji nije umeo da kaže ne

Strumpfovi DVD 1 – DOBAR, LOŠ I ŠTRUMPFNI