Petar Pan 1 Zemlja Nedođija

“ Jedno veče dok je Vendi čitala priču svojoj braći pojavio se Petar Pan. On ih je nagovorio polete zajedno s njim u zemlju mašte. Ali u toku putovanja gusarski Kapetan Kuka, najveći neprijatelj Petra Pana, opazio je malu družinu. Kuka je počeo da ih gađa iz brodovskih topova. Vendi i njena braća skloniše se na jedno ostrvo. Ali tu ih zarobiše indijanci zajedno sa izgubljenim dečacima, prijateljima Petra Pana. Da bi oslobodio svoje prijatelje, Petar Pan spase princezu Lili, ćerku indijanskog poglavice, koju je bio zarobio Kapetan Kuka. Tako su Vendi i njena braća počeli da žive sa izgubljenim dečacima. Živeli su u tajnoj kući Petra Pana sve dok Kapetan Kuka nije otkrio je to njihovo skrovište. Da bi se osvetio Petru Panu, Kapetan Kuka oteo je Vendi i odneo je na svoj brod… ”

Petar Pan Sinhronizovano (1953)