Cuvari Uskrsnjih Prica

“ Ben, njegova žena Helena i njihova usvojena deca suočeni su sa strašnim besom rimskog cara Nerona, koji steže svoj brutalni obruč oko grada. Hrabro bežeći dolaze do skloništa u katakombama, gde im Benove priče o poslednjim Isusovim danima i njegovu uskrsnuću, daju novu nadu i snagu.”

Čuvari Uskršnjih Priča