Barbi Moja Scena Je Holivud

“ Jos jedan izvanredan crtani o najpopularnijoj lutki na svetu BARBI. ”

Barbi – Moja scena je Holivud (Barbie – My scene goes Hollywood)